Chèn Link của bạn dưới đây để bắt đầu kiếm tiền!

CPAlead Trả Tiền Hàng Ngày cho Việc Chia Sẻ Liên Kết

Từ năm 2006, CPAlead đã trả hơn $100,000,000 cho những người như bạn ở hơn 180 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ, Philippines và nhiều hơn nữa.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, bạn chia sẻ liên kết, bạn kiếm tiền. Tìm kiếm mThink, Facebook, TrustPilot, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying cho CPAlead và tự mình kiểm chứng xem những người đăng ký và nhà quảng cáo của chúng tôi nói gì về chúng tôi.

Chia Sẻ Liên Kết và Kiếm Tiền

Phát hiện mod Minecraft mới? Hay script Roblox mới nóng hổi? Bạn có thể kiếm tiền từ bất kỳ trang nào trên internet bằng cách chia sẻ một liên kết đến nó! Khách truy cập liên kết của bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng di động từ Google hoặc Apple để truy cập liên kết của bạn và bạn sẽ kiếm được tiền từ mỗi ứng dụng được cài đặt.

Bức Tường Ưu Đãi

Cách mạng hóa cách người dùng tương tác với nền tảng của bạn. Thưởng cho họ tiền ảo mỗi lần họ cài đặt ứng dụng di động hoặc tương tác với quảng cáo. Hệ thống đổi mới này khuyến khích sự tham gia năng động và giàu trải nghiệm hơn cho họ.

Chia Sẻ Ưu Đãi

Tận dụng bộ sưu tập ưu đãi được tuyển chọn cẩn thận của chúng tôi để chia sẻ trên mạng xã hội, trên website của bạn, hoặc với bạn bè. Thu hút khán giả của bạn với các ưu đãi hấp dẫn của chúng tôi và kiếm được hoa hồng hấp dẫn cho mỗi giao dịch thành công. Đây là một sắp xếp có lợi cho cả bạn và người dùng của bạn.

Thêm Ưu Đãi Của Bạn

Phát hiện một ưu đãi Chi Phí Mỗi Cài Đặt (CPI) hoặc Chi Phí Mỗi Hành Động (CPA) chưa có mặt trong mạng lưới của chúng tôi? Thêm ngay bây giờ! Tự chủ động đặt mức hoa hồng của mình, mục tiêu các quốc gia cụ thể, lựa chọn thiết bị ưu tiên, và nhiều hơn nữa.

Ưu đãi Đang hoạt động

406 ưu đãi đã tìm thấy

Don't forget 401k: Signup

Rollover Submitted

Hạng: 1 All devices US Thanh toán: $6.12 Thanh toán nhanh

Best Cash Starter: SignUp

Account Activated with KYC

Hạng: 2 All devices AU, CA, ES, GB, IE, SI, SK, US Thanh toán: $1.29 Thanh toán nhanh

Payment Wallet: SignUp

User activates account

Hạng: 3 All devices AU, CA, ES, GB, IE, US Thanh toán: $1.04 Thanh toán nhanh

Cash App - $1000

Email single opt-in

Hạng: 4 All devices US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Bajaj CPR

Sign up for account

Hạng: 5 Android only IN Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Universal TV Remote Control

Ejecutar la aplicación (sólo para nuevos usuarios)

Hạng: 6 Android only ES Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Universal TV Remote Control

Run the App (New Users Only)

Hạng: 7 Android only US Thanh toán: $0.09 Thanh toán nhanh

Be The Pro

Hạng: 8 iOS only US Thanh toán: $0.49 Thanh toán nhanh

StockGrow IN CPI

Hạng: 9 Chỉ trong công cụ Android only IN Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Install Vpn For Free

Hạng: 10 iOS only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

AARP 7 Day Smartphone Challenge

Enter all info required and complete registration.

Hạng: 11 Android only US Thanh toán: $0.77 Thanh toán nhanh

Flashlight Works

Switch on Flashlight Twice (New Users Only)

Hạng: 12 Android only PH Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

FanDuel Casino

Run the App (New Users Only)

Hạng: 13 iOS only US Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

Club Vegas Slots

Reach level 41 (New Users Only)

Hạng: 14 iOS only GB Thanh toán: $0.86 Thanh toán nhanh

World Of Tanks

Complete Bootcamp And Get Next Level Tank (New Users Only)

Hạng: 15 Desktop only BE, FR Thanh toán: $0.95 Thanh toán nhanh

World Of Tanks

Complete Bootcamp And Get Next Level Tank (New Users Only)

Hạng: 16 Desktop only AT, AU, CA, CH, DE, DK, FI, GB, IE, NL... Thanh toán: $1.71 Thanh toán nhanh

World Of Tanks

Complete Bootcamp And Get Next Level Tank (New Users Only)

Hạng: 17 Desktop only JP, KR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Playdoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 18 Android only BE, FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Win a $750 SouthWest Giftcard

Signup (New Users Only)

Hạng: 19 All devices US Thanh toán: $0.23 Thanh toán nhanh

Redfin Buy Homes & Real Estate

Open and test it.

Hạng: 20 iOS only US Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

SuperLine - Improve your IQ!

Play the game and reach 25000 to get your reward! *It takes around 10 min*

Hạng: 21 Android only CH, DE, HK, IE, IS, NL, NO, NZ, SG, TW Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Cash Carnival Coin Pusher Game

Watch 16 Ads and get your reward!

Hạng: 22 Android only MX Thanh toán: $0.21 Thanh toán nhanh

Water Sort - IQ Puzzle

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Hạng: 23 Android only CH, DE, HK, IS, NL, NO, NZ, SG, TW Thanh toán: $0.23 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Hạng: 24 Android only CH, DE, HK, IE, IS, NL, NO, NZ, SG, TW Thanh toán: $0.23 Thanh toán nhanh

AppKarma Rewards & Gift Cards

Reach 1200 points (New Users Only)

Hạng: 25 Android only AT, CH, DK, NO, SE Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Cash Master - Carnival Prizes

Watch 10 Ads and get your reward!

Hạng: 26 Android only DE Thanh toán: $0.26 Thanh toán nhanh

Cash Master - Carnival Prizes

Watch 15 Ads and get your reward!

Hạng: 27 Android only MX Thanh toán: $0.27 Thanh toán nhanh

Water Sort - IQ Puzzle

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Hạng: 28 Android only AU, CA, GB, JP, KR, US Thanh toán: $0.30 Thanh toán nhanh

Cash Carnival Coin Pusher Game

Watch 15 Ads and get your reward!

Hạng: 29 Android only GB Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Playdoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 30 Android only AT, CH, DE Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Lucky Cash Pusher Coin Games

Watch 15 Ads and get your reward!

Hạng: 31 Android only CA Thanh toán: $0.51 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 32 iOS only JP, KP, KR Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Cash Carnival Coin Pusher Game

Watch 15 Ads and get your reward!

Hạng: 33 Android only CA Thanh toán: $0.56 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 34 iOS only GB Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Cash Carnival Coin Pusher Game

Watch 15 Ads and get your reward!

Hạng: 35 Android only US Thanh toán: $0.64 Thanh toán nhanh

Cash Master - Carnival Prizes

Watch 10 Ads and get your reward!

Hạng: 36 Android only AU Thanh toán: $0.64 Thanh toán nhanh

Cash Master - Carnival Prizes

Watch 15 Ads and get your reward!

Hạng: 37 Android only US Thanh toán: $0.77 Thanh toán nhanh

Cleo: Budget & Cash Advance

Register with valid details.

Hạng: 38 Android only US Thanh toán: $0.86 Thanh toán nhanh

Hetal

Register with valid details.

Hạng: 39 Android only US Thanh toán: $0.39 Thanh toán nhanh

Hetal

Register with valid details.

Hạng: 40 iOS only US Thanh toán: $0.40 Thanh toán nhanh

Words of Wonders: Crossword

Open the app and use it.

Hạng: 41 Android only FR Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

PlayDoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 42 Android only KR Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

moomoo

Make a deposit of 1$ minimum (New Users Only)

Hạng: 43 Android only US Thanh toán: $2.06 Thanh toán nhanh

Playdoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 44 iOS only AT, CH, DE Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Mypinio

Beantworten Sie eine Umfrage (nur für neue Benutzer)

Hạng: 45 All devices DE Thanh toán: $0.21 Thanh toán nhanh

PlayDoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 46 iOS only BE, FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Jago/Jago

Run the App (New Users Only)

Hạng: 47 Android only ID Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

AppKarma Rewards & Gift Cards

Reach 1200 points (New Users Only)

Hạng: 48 Android only ES, IT Thanh toán: $2.02 Thanh toán nhanh

Yoo Money Android CPI RU

Install App

Hạng: 49 Android only RU Thanh toán: $0.09 Thanh toán nhanh

PlayDoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 50 Android only AU, CA, GB Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Yappy: снимай видео, клипы

Open the app and test it.

Hạng: 51 Android only RU Thanh toán: $0.13 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 52 iOS only AU Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Cash Carnival Coin Pusher Game

Watch 10 Ads and get your reward!

Hạng: 53 Android only TH Thanh toán: $0.21 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 54 Android only JP, KP, KR Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Cash Master - Carnival Prizes

Watch 10 Ads and get your reward!

Hạng: 55 Android only GB Thanh toán: $0.38 Thanh toán nhanh

Lucky Cash Pusher Coin Games

Watch 15 Ads and get your reward!

Hạng: 56 Android only US Thanh toán: $0.86 Thanh toán nhanh

Genshin Impact

Get Genshin Impact.

Hạng: 57 Android only KR Thanh toán: $0.98 Thanh toán nhanh

Jar

Make a Purchase (Minimum $0.15, New Users Only)

Hạng: 58 Android only IN Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

moomoo

Make a deposit of 1$ minimum (New Users Only)

Hạng: 59 Android only CA Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

$1000 Walmart Gift Card

Email Single Opt-in

Hạng: 60 All devices US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Enjoy a $500 Gas Card

Sign up for account

Hạng: 61 All devices US Thanh toán: $1.22 Thanh toán nhanh

Point Booster: Sign up

Account Activated with KYC

Hạng: 62 All devices US Thanh toán: $1.84 Thanh toán nhanh

$1000 Paypal Cash

Email Single opt-in

Hạng: 63 All devices US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

WIN iPhone 15

Email Single Opt-in

Hạng: 64 All devices US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Win new PS5

Email Single Opt-in

Hạng: 65 All devices US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

McDonalds $100 GiftCard

Email Single opt-in

Hạng: 66 Desktop only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Tido: Get paid on time

Completes Account Verification KYC

Hạng: 67 Mobile only GB Thanh toán: $6.12 Thanh toán nhanh

FREE Galaxy Note 20 Ultra

User add their email only (US)

Hạng: 68 All devices US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

AppKarma Rewards & Gift Cards

Reach 1200 points (New Users Only)

Hạng: 69 Android only AU, CA, NZ Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

KFC Gift Card

Email Single opt-in

Hạng: 70 Desktop only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

GeoFinder - Android

Install App

Hạng: 71 Android only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

GeoFinder - IOS

Install App

Hạng: 72 iOS only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Pizza Gift Card

Email Subscription (SOI)

Hạng: 73 All devices US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Mintalise

Gagner 2000 Mints (Nouveaux Utilisateurs Uniquement)

Hạng: 74 All devices FR Thanh toán: $3.06 Thanh toán nhanh

PUBG MOBILE

Register (New Users Only)

Hạng: 75 Android only RU Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Unibet

Effectuer un dépôt (Nouveaux utilisateurs uniquement)

Hạng: 76 Android only FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Registrazione + Completamento del primo prelievo (carta di credito richiesta. Solo per i nuovi utenti)

Hạng: 77 All devices IT Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Register + Complete First Withdrawal (CC Required. New Users Only)

Hạng: 78 All devices CN Thanh toán: $2.69 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Register + Complete First Withdrawal (CC Required. New Users Only)

Hạng: 79 All devices AU, CA, GB, IE Thanh toán: $2.69 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Regístrese y complete el primer retiro (se requiere tarjeta de crédito, solo nuevos usuarios)

Hạng: 80 All devices ES Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Registrieren Sie sich und schließen Sie die erste Auszahlung ab (Kreditkarte erforderlich, nur für neue Benutzer)

Hạng: 81 All devices DE Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Inscrivez-vous et effectuez le premier retrait (CC requis, nouveaux utilisateurs uniquement)

Hạng: 82 All devices FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Register + Complete First Withdrawal (CC Required, New Users Only)

Hạng: 83 All devices CH Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Regístrese y complete el primer retiro (se requiere tarjeta de crédito, solo nuevos usuarios)

Hạng: 84 All devices MX Thanh toán: $2.69 Thanh toán nhanh

Mintalise

Verdienen 2000 Mints (Nur für Neue Benutzer)

Hạng: 85 All devices DE Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Mintalise

Earn 2000 Mints (New Users Only)

Hạng: 86 All devices US Thanh toán: $3.06 Thanh toán nhanh

MovieStreaming

Subscribe 1$ Trial (CC Required, New Users Only)

Hạng: 87 All devices AT, IT, US Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Hạng: 88 Android only AU, CA, GB, JP, KR Thanh toán: $0.30 Thanh toán nhanh

SuperLine - Improve your IQ!

Play the game and reach 25000 to get your reward! *It takes around 10 min*

Hạng: 89 Android only AU, CA, GB, JP, KR, US Thanh toán: $0.31 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 1 Game and get your reward!

Hạng: 90 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Box Guard: Protect Your Box!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 91 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Astro Zodiac

View your Today's Horoscope and get your reward!

Hạng: 92 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 2 sounds and get your reward!

Hạng: 93 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 2 Games (New Users Only)

Hạng: 94 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Juicy Swipe: Slice and Score!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 95 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 2 Games (New Users Only)

Hạng: 96 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

TranslateNow

Make 2 translations and get your reward!

Hạng: 97 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 3 Sounds (New Users Only)

Hạng: 98 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

FitMeter BMI

Play 2 consecutive Games and get your reward!

Hạng: 99 Android only BR Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 3 Sounds (New Users Only)

Hạng: 100 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Fate Finder

Do 2 death calculations and get your reward!

Hạng: 101 Android only BR Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

Translate Now

Do 3 Translations (New Users Only)

Hạng: 102 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Pop Master

Calculate BMI and get your reward!

Hạng: 103 Android only BR Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

AstroZodiac

Check your Horoscope (New Users Only)

Hạng: 104 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Pop Master

Play 2 consecutive Games and get your reward!

Hạng: 105 Android only MX Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

AstroZodiac

Check your Horoscope (New Users Only)

Hạng: 106 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Juicy Swipe: Slice and Score!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 107 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Gold CompassPro

Use Compass and Find 3 Directions (New Users Only)

Hạng: 108 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

TranslateNow

Make 2 translations and get your reward!

Hạng: 109 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Brick Buster

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 110 Android only CA Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Box Guard: Protect Your Box!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 111 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Sweeper Risk

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 112 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Astro Zodiac

View your Today's Horoscope and get your reward!

Hạng: 113 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Sweeper Risk

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 114 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

FitMeter BMI

Calculate BMI and get your reward!

Hạng: 115 Android only MX Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

Sweeper Risk

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 116 Android only CA Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Fate Finder

Do 2 death calculations and get your reward!

Hạng: 117 Android only MX Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

Flashlight Spark

Use Flashlight 3 Times (New Users Only)

Hạng: 118 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 2 sounds and get your reward!

Hạng: 119 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Flashlight Spark

Use Flashlight 3 Times (New Users Only)

Hạng: 120 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 1 Game and get your reward!

Hạng: 121 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Fruit Flight

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 122 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Investment Planner

Make 2 calculations and get your reward!

Hạng: 123 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Fruit Flight

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 124 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

FitMeter BMI

Calculate BMI and get your reward!

Hạng: 125 Android only US Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

Juicy Swipe: Slice and Score!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 126 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 1 Game and get your reward!

Hạng: 127 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

TranslateNow

Make 2 translations and get your reward!

Hạng: 128